Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2020 Václav Horský

 

   

 

Matematické základy

 

Na těchto základech můžete stavět. Ještě by tam mohl být přehled základních funkcí od lineární, kvadratické přes logaritmickou až po goniometrické. Ale to by bylo na samostatnou kapitolu.

Matematické základy.pdf