Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2021 Václav Horský

 

   

 

Statistika

 

[Stáhni] Tabulka 100 hodů kostkou - Zákon velkých čísel [Zadání]

 

Dotazník - mobilní telefon
[Data 01][Zadání 01] Ukotvení příčky, text svisle, šířka sloupců, rozsah, max, min, průměr, modus, medián, směrodatná odchylka
[Data 02][Zadání 02] Směrodatná odchylka, countif, kruhový graf
[Data 03][Zadání 03] Koeficient korelace ručně, countif, kruhový graf, charakteristika veličiny
[Data 04][Zadání 04] Koeficient korelace xls, kruhový graf, charakteristika veličiny
[Data 05][Zadání 05] Sloupcový graf, countifs