Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2020 Václav Horský

 

   

 

Seznam použitých zkratek

 

Prakticky se jedná o seznam použité literatury. Pod každým příkladem by měla být zkratka, která udává, odkud příklad pochází, a samozřejmě výsledek. Správnost výsledků by měla být cca 90 %. Pokud někde objevíte chybu, budu vděčný, když mi to sdělíte.
 • Sb-MM
 •   Kubát J. a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro SŠ - Maturitní minimum
 • Sb-rce
 •   Janeček F.: Sbírka úloh z matematiky pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 • VŠE
 •   Rosická M., Eliášová L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE, nebo příklady z přijímacího řízení na VŠE
 • Běloun
 •   Běloun F. a kol.: Sbírka úloh pro ZŠ
 • Sb-fce
 •   Odvárko O.: Sbírka úloh pro gymnázia - Funkce
 • Fce
 •   Odvárko O.: Matematika pro gymnázia - Funkce
 • Uc-gym
 •   Odvárko O. a kol.: Matematika pro II. ročník gymnázií
 • SOŠ
 •   Jirásek F. a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU
 • SPŠ
 •   Kriegelstein E. a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro SPŠ s SZTŠ
 • SMP
 •   Benda P. a kol..Sbírka maturitních příkladů MATEMATIKA
 • Nydl
 •   Nýdl V.: Přijímací zkoušky z matematiky ZF JCU České Budějovice
 • UTB
 •   Přijímací řízení - Univerzita Tomáše Bati Zlín
 • JH
 •   Přijímací řízení VŠE - Jindřichův Hradec
 • Lib
 •   Přijímací řízení - Technická univerzita Liberec
 • UO
 •   Přijímací řízení Univerzita Obrany Brno
 • VSP
 •   Přijímací řízení Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • FEK
 •   Přijímací řízení Fakulta ekonomická ZU Plzeň
 • FES
 •   Přijímací řízení Fakulta ekonomicko správní Pardubice
 • G-Pe
 •   Maturitní příklady Gymnázium Pelhřimov
 • P-Zr
 •   Maturitní příklady SPŠ Žďár nad Sázavou
 • Proš
 •   Maturitní příklady SOŠ Technická Jihlava
 • VH
 •   ©   Václav Horský