Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2019 Václav Horský

 

   

 

Příprava na vysokou školu

 

Určeno nejen pro zájemce o přípravu na vysokou školu.
 •   Matematický seminář je každé úterý a pátek v čase 7:00 - 8:00.
  Pro matematický seminář platí následující pravidla:
 •   Matematický seminář je dobrovolný, tudíž můžete přicházet a odcházet kdy chcete. Avšak cestou k úspěchu bývá pravidelnost a dochvilnost.
 •   Můžete nejen pít, ale i jíst. Můžete telefonovat, ale nerušit.
 •   Studenti 3. ročníku jsou vítanými hosty. Krom toho úspěšné kontrolní písemné práce se jim započítávají do příštího roku
 •   Pro vážné zájemce ze 4. ročníku je požadována pro úspěšné absolvování nejmémě 80 % plnění všech písemných prací. Pokud je práce zaměřená na vzorce, pak je požadováno 100 %.
 •   Pokud byť o jedno procento neuspějete, můžete psát náhradní písemnou práci ještě dvakrát, a to v konzultačních hodinách.
  Štěstí přeje připraveným. Připravovat se můžete podle těchto kontolních písemných prací:
  0)   Matematické vzorce [řešení]
  1)   Zlomky, dělitelnost, trojčlenka, základní vzorce  [řešení]
  2)   Množiny a mnohočleny  [řešení]
  3)   Výrazy  [řešení]
  4)   Lineární rovnice s absolutní hodnotou  [řešení]
  5)   Lineární rovnice a jejich soustavy  [řešení]
  6)   Lineární nerovnice s absolutní hodnotou a jejich soustavy  [řešení]
  7)   Kvadratické rovnice  [řešení]
  8)   Kvadratické nerovnice  [řešení]
  9)   Mocniny  [řešení]
  10)   Odmocniny, Iracionální rovnice  [řešení]
  11)   Lineární, kvadratická a lomená funkce  [řešení]
  12)   Exponenciální a logaritmická funkce  [řešení]
  13)   Exponenciální rovnice a nerovnice  [řešení]