Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2021 Václav Horský

 

   

 

Matematika - 3

 

Matematika - 3AC
Během období COVID-19 probíhalo vyučování na dálku. Záznam těchto témat najdete pod každým pracovním listem. Vzhedem k tomu, že pracovní listy procházejí neustálým vývojem, tak značení příkladů se může lišit.

Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníka
Trigonometrie obecného trojúhelníka
Výrazy s faktoriálem
--- Faktoriál
--- Kombinační číslo
--- Výrazy s faktoriálem
--- Sčítání zlomků s faktoriálem
--- Úprava kombinačních čísel
--- Přímý důkaz s faktoriálem
Rovnice s faktoriálem
--- Rovnice s faktoriálem
--- Rovnice s faktoriálem - vytýkání
--- Rovnice s faktoriálem - logaritmus
Kombinatorika - permutace, variace, kombinace
--- Kombinatorika - úvod
--- Kombinatorika - 4 otázky
--- Permutace, variace, kombinace
--- Permutace, variace, kombinace
--- Chlívková metoda - permutace, variace
--- Kombinatorika - cvičení 1
--- Kombinatorika - písemka 1 :)
--- Kombinatorika - vlajky
--- Permutace s opakováním
--- Kombinatorika - opakování 1
--- Kombinace přímek
--- Kombinace s opakováním
--- Kombinatorika - shrnutí
--- Kombinatorika - maturitní příklady I.
--- Kombinatorika - maturitní příklady II.
Rovnice v kombinatorice
--- Rovnice v kombinatorice
--- Rovnice v kombinatorice - kolikrát
--- Rovnice v kombinatorice - o kolik
--- Rovnice v kombinatorice - cvičení
--- Rovnice v kombinatorice - opakování 1--[foto-1]
--- Rovnice v kombinatorice - opakování 2--[foto-1]
Pravděpodobnost
--- Pravděpodobnost - úvod
--- Pravděpodobnost výběru
--- Pravděpodobnost - cvičení 1
--- Násobení a sčítání pravděpodobností
--- Podmíněná pravděpodobnost
Binomická věta
--- Binomická věta, Pascalův trojúhelník
--- Obecná binomická věta
--- Binomický rozvoj
--- Určení binomického koeficientu
Funkce sinus a kosinus
--- Funkce y = sin x--[foto-1]
--- Funkce y = cos x--[foto-1][foto-2]
--- Hodnoty funkce sin a cos--[foto-1]
--- Vlastnosti funkce y = sin x--[foto-1]
--- Posunuté hodnoty y = sin x--[foto-1]
--- Posunuté hodnoty y = cos x--[foto-1]
Funkce tangens a kotangens
--- Hodnoty tg a cotg--[foto-1]
--- Funce y = tg x--[foto-1]
--- Vlastnosti funkce y = tg x--[foto-1]
--- Funkce y = cotg x--[foto-1]
--- Vlastnosti funkce y = cotg x--[foto-1]
Sin, Cos, Tg, Cotg v radiánové míře
--- Radiánová - oblouková míra--[foto-1]
--- Stupně a radiány--[foto-1]
--- Sin, cos, tg, cotg v radiánové míře--[foto-1]
--- Posunuté hodnoty v radiánech--[foto-1][foto-2]
Goniometrické výrazy
--- Goniometrické vzorce--[foto-1][foto-2]
--- Goniometrické výrazy--[foto-1][foto-2]
--- Cvičení 1--[foto-1][foto-2]
--- Cvičení 2--[foto-1]
--- Cvičení 3--[foto-1]
Grafy goniometrických funkcí
--- Posunutí podle osy y 1--[foto-1]
--- Posunutí podle osy y 2--[foto-1]
--- Posunutí podle osy x--[foto-1]
--- K-násobek funkce--[foto-1]
--- Změna frekvence--[foto-1]
--- Goniometrické funkce v absolutní hodnotě--[foto-1]
--- Složené goniometrické funkce 1--[foto-1]
--- Složené goniometrické funkce 2--[foto-1]
--- --[foto-1]
Základní goniometrické rovnice
--- Základní goniometrické rovnice--[foto-1]
--- Základní goniometrické rovnice sin, cos--[foto-1]
--- Základní goniometrické rovnice tg, cotg--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice - substituce--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice - substituce v radiánech 1--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice - substituce v radiánech 2--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice v intervalu--[foto-1]
--- Cvičení (písmka)--[foto-1][foto-2]
Goniometrické rovnice
--- Základní úprava--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice - ryze kvadratická rovnice--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice tg vs. cotg--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice sin2x vs. cos2x--[foto-1]
--- Cvičení 1--[foto-1]
--- Cvičení 2--[foto-1]
Goniometrické rovnice s úpravou
--- Goniometrické rovnice s úpravou--[foto-1]
--- Cvičení--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice sinx vs. cosx--[foto-1]
--- Cvičení--[foto-1]
--- Goniometrické rovnice v daném intervalu--[foto-1]
--- Změna frekvence--[foto-1]