Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2020 Václav Horský

 

   

 

Matematika - 1

Matematika - 1AC
Během období COVID-19 probíhalo vyučování na dálku. Záznam těchto témat najdete pod každým pracovním listem. Vzhedem k tomu, že pracovní listy procházejí neustálým vývojem, tak značení příkladů se může lišit.
Zlomky
Dělitelnost v množině přirozených čísel
Trojčlenka
Základní vzorce
Číselné množiny a množinové operace
Mnohočleny
Výrazy
Lomené výrazy
Lineární rovnice
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy lineárních rovnic o 2 neznámých
Soustavy lineárních rovnic o 3 neznámých
Lineární nerovnice
Soustava lineárních nerovnic
Lineární funkce
Kvadratická funkce
Kvadratická rovnice pomocí rozkladu v součin
--- Kvadratická rovnice pomocí rozkladu v součin--[foto-1][foto-2]
--- Ryze kvadratická rovnice--[foto-1][foto-2]
--- Jeden dvojnásobný kořen--[foto-1]
--- Cvičení--[foto-1]
Kvadratická rovnice s neznámou ve jmenovateli
--- Kvadratická rovnice s neznámou ve jmenovateli--[foto-1]
--- Cvičení--[foto-1][foto-2]
--- Sestavení kvadratické rovnice--[foto-1]
--- Vztahy mezi kořeny a koeficienty--[foto-1]
Kvadratická rovnice pomocí diskriminantu
--- Diskriminant--[foto-1]
--- Použití diskriminantu--[foto-1]
--- Paramatr a diskriminant--[foto-1][foto-2]
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
--- Nerovnice v součinovém tvaru--[foto-1][foto-2]
--- Dvojitý nulový bod--[foto-1]
--- Nerovnice v podílovém tvaru--[foto-1]
--- Cvičení 1--[foto-1]
--- Cvičení 2--[foto-1][foto-2]
Kvadratické nerovnice
--- Kvadratické nerovnice--[foto-1]
--- Nulové body--[foto-1]
--- Diskriminant v nerovnici--[foto-1]
Výrazy s exponentem v Z
--- Pravidla pro mocniny--[foto-1]
--- Úprava výrazů--[foto-1][foto-2]
--- Mocniny zlomků--[foto-1]
--- Mocniny prvočísel--[foto-1]
Výrazy s exponentem v Q
--- Výrazy s racionálním exponentem--[foto-1]
--- Výrazy s odmocninami--[foto-1]
--- Odmocniny prvočísel--[foto-1]
--- Cvičení--[foto-1]
--- Maturitní příklady--[foto-1]
Odmocniny
--- Odmocniny v absolutní hodnotě--[foto-1]
--- Částečné odmocňování--[foto-1]
--- Usměrňování zlomků--[foto-1]
--- Výrazy s odmocninami--[foto-1]
--- Kvadratická rovnice s částečným odmocňováním--[foto-1]
Iracionální rovnice

 

Domácí úkol na prázdniny (dobrovolný pro zodpovědné studenty :))