Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2020 Václav Horský

 

   

 

Matematika - 2

 

Během období COVID-19 probíhalo vyučování na dálku. Záznam těchto témat najdete pod každým pracovním listem. Vzhedem k tomu, že pracovní listy procházejí neustálým vývojem, tak značení příkladů se může lišit.


Základní konstrukce
Základní konstrukční úlohy
Thaletova kružnice
Exponenciální rovnice
Exponenciální nerovnice
Logaritmická funkce a výrazy
Logaritmické rovnice
--- Logaritmická kvadratická rovnice--[foto-1][foto-2][foto-3]
--- Cvičení 1--[foto-1][foto-2]
--- Cvičení 2--[foto-1][foto-2]
Logaritmické nerovnice
--- Opakování nerovnice--[foto-1]
--- Logaritmické nerovnice--[foto-1]
--- Logaritmické nerovnice základ menší než 1--[foto-1][foto-2]
--- Cvičení 1--[foto-1]
--- Cvičení 2--[foto-1]
--- Cvičení 3--[foto-1]
Definiční obor početně
--- Opakování lineární nerovnice--[foto-1]
--- Opakování nerovnice v součinovém a podílovém tvaru--[foto-1][foto-2]
--- Definiční obor početně--[foto-1]
--- Podmínky definičního oboru--[foto-1][foto-2]
--- Cvičení--[foto-1]
--- Absolutní hodnota v D(f)--[foto-1]
--- Logaritmus v D(f)--[foto-1]
--- Logaritmus ve zlomku--[foto-1]
--- Podmínka splněna vždy--[foto-1]
--- Použití definičního oboru--[foto-1]
--- Cvičení--[foto-1]
--- Opakování - písemka :)--[foto-1]
Graf funkce
--- Základní funkce 1--[foto-1]
--- Základní funkce 2--[foto-1]
--- K-násobek funkce--[foto-1]
--- Mínus před funkcí--[foto-1]
--- Posunutí dle osy y--[foto-1]
--- Posunutí dle osy x--[foto-1]
--- Obecné posunutí--[foto-1]
--- Maturitní příklady 1--[foto-1]
--- Maturitní příklady 2--[foto-1]
--- Maturitní příklady 3--[foto-1]
--- Maturitní příklady 4--[foto-1]
Inverzní funkce
--- Úvod--[foto-1]
--- Inverzní fce pro lineární fci--[foto-1]
--- Inverzní fce pro lomenou fci--[foto-1]
--- Inverzní fce pro kubickou fci--[foto-1]
--- Inverzní fce pro logaritmickou fci--[foto-1]
--- Inverzní fce pro exponenciální fci--[foto-1]