Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2020 Václav Horský

 

   

 

Seminární práce

 

Seminárním práce je závěrečným výstupem předmětu Statistika a má rozhodující váhu pro klasifikaci na konci školního roku. Několik zásadních informací viz: Struktura seminární práce.

Při realizaci budeme postupovat v těchto krocích:

Zpracování seminární práce
Vzorová práce žáka Pažouta: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]